Przepływ informacji i struktura łączników na światowej pajęczynie

By Zbigniew Kozioł

Każdy wie doskonale, że internet nie jest strukturą zarządzaną przez żadne instytucje lub rządy. Cóż, właściwiej - nie była taką w przeszłości, jak długo internet używany był tylko przez instytucje wojskowe i edukacyjne. Od kiedy zwykli ludzie stali się jego powszechnymi użytkownikami, zaś coraz większe pieniądze są weń inwestowane przez korporacje, rządy zaczęły obawiać się o jego bezpieczeńtswo oraz zbyt dużą swobodę wymiany informacji pomiędzy obywatelami.

Tym razem jednak nie będę pisał o kontroli funkcjonowania internetu przezinstytucje. Spójrzmy zamiast tego jaka jest niewidoczna natura struktury witryn internetowych powstała nie na skutek od górnej organizacji lecz wynikająca ze sposobu, w jaki autorzy witryn projektują swoje strony i zamieszczają na nich łączniki do innych stron. Pokazane tu wyniki zostały ogłoszone na 9-tej Międzynarodowej Konferencji www jaką zorganizowano w maju w Amsterdamie. Badania przeprowadzone zostały przez AltaVista, Compaq i IBM. Przeanalizowano w nich ponad 1.5 miliarda łączników na ponad 200 milionach stron.

Wynik tych badań komputerowych na niezwykłą skalę pokazany jest schematycznie na rysunku. Kolory symbolizują różne kategorie stron www, zaś strzałki wskazują kierunek łączników pomiędzy nimi.

Żółtym kolorem oznaczono te strony, które nie są wcale wymieniane w postaci łączników do nich (jest ich 44 miliony). Strony te zawierają jednak łączniki do świata zewnętrznego: do stron oznaczonych kolorem czerwonym, do innych stron nie pokazanych na rysunku (symbolizują je dwie strzałki wychodzące z żółtej części), a także połączone są do części zielonej (te łączniki symbolizuje strzałka na dolnej, środkowej części rysunku).

Najważniejsze jest środkowe, czerwone koło - kolekcja 56 milionów stron silnie ze sobą powiązanych wzajemnie. Istnieją łączniki z tej kategorii stron do części zielonej, reprezentującej 44 milionów stron. Ta zielona część jest też połączona z innymi stronami ze świata zewnętrznego, jak symbolizuja dwie strzałki skierowane na nią.

Nie będzie też zapewne zaskoczeniem, gdy wspomnę, iż około 10% stron (oznaczonych symbolicznie jako niebieskie plamy) jest zupełnie odłączonych od internetu: ani nigdzie nie ma z nich łączników, ani też inne strony nie zawierają łączników do nich. Innymi słowy - są one praktycznie nieznane nikomu z wyjątkiem ich autorów.

Pokazany schemat struktury sieci stron internetowych jest właściwie bez znaczenia dla przeciętnych użytkowników internetu. Dla AltaVista jednak informacje te są ważne - firma wykorzysta przedstawioną mapę internetu aby udoskonalić funkcjonowanie własnej przeszukiwarki.